INK-JET

Ink Jet Štampači su zbog svoje jednostavnosti, kvaliteta ispisa i drugih karakteristika idealni za upotrebu u uslovima kada nam je potrebna mala količina kvalitetno ispisanih stranica. 

 Svaki štampač ima sledeće osnovne delove: spremnik za mastilo, glavu za ispis, mehanizam za pokretanje glave, mehanizam za uvlačenje papira, te elektroniku kojom koordinira rad svih ovih elemenata kako bi se postigao maksimalno kvalitetan krajnji rezultat. 

  •  Na tržištu dominiraju dva načina-tehnologije ispisa. Prvi je termalni koji je uveo Hp a drugi piezo koji je uveo Epson. 

 Piezo tehnologija ima prednost, jer se kod nje menja samo mastilo, a glava za pisanje u pravilu traje koliko i štampač,dok kod termalne, sa izmenom mastila menjamo i glavu za pisanje. Glava na ovom tipu ketridža predvidjena je za rad sa onolikom količinom ispisanih stranica koliko joj omogućava jedan spremnik mastila. Dopunom mastila izaći ćete iz ovih parametara rada što gotovo uvek znači lošiji ispis. 

Cene današnjih ink jet štampaća su sve niže, najviše zbog toga što štampače proizvodjači uglavnom prodaju po proizvodnim cenama a ponekad i ispod njih. Ta nelogičnost vam postaje jasnija kada prvi put kupite potrošena mastila. Svaki proizvodjač se trudi da zadrži monopol na potrošnom materijalu i da na njemu ostvari vrlo visoku zaradu. Kod slabijih modela štampača cene mastila su čak veće i od cene samog štampača. 

U svetu postoji više nezavisnih proizvodjača mastila za ink jet štampače. Mi vam kao direktan uvoznik omogućujemo visok kvalitet ispisa uz vrlo prihvatljivu cenu 

Dopuna ketridža od 200Din 

DOPUNITE SAMI  

ZA ONE KOJIMA SU NAŠE USLUGE SKUPE, NUDIMO KVALITETNA  

free-teh MASTILA 50ml ZA SAMO 170Din 

UPUSTVA ZA DOPUNU KETRIDŽA

OVDE MOŽETE NAĆI KORISNA UPUSTVA ZA DOPUNU KETRIDŽA

NAŠA INTERNET PRODAVNICA